Jak wygląda współczesna Polska? Jaki jest dorobek naszego kraju i regionu w zakresie wolnorynkowych przemian, samorządności i rozwoju gospodarczego? Kim są ludzie i instytucje na co dzień działające na rzecz lokalnych społeczności? Te i wiele innych pytań padło z ust dwunastu studentów z Białorusi, Ukrainy i Rosji – uczestników wizyty studyjnej realizowanej na terenie województwa podlaskiego przez Fundację OKNO NA WSCHÓD, w ramach programu Study Tours to Poland (STP).

STP dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. Jego uczestnikami są wyróżniający się studenci w wieku 18-21 lat z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodu briańskiego, kaliningradzkiego, nowogrodzkiego, leningradzkiego i miasta Sankt-Petersburg). Istotąprogramu jest zainspirowanie biorących w nim udział osób do aktywnego życia i stania się świadomymi obywatelami.

W dniach 14-25 października 2012 r. Fundacja OKNO NA WSCHÓD miała zaszczyt zaprezentować województwo podlaskie grupie dwunastu studentów z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Programy wizyt studyjnej obejmował szereg warsztatów, wykładów, dyskusji i spotkań, wśród których wymienić należy: wizytę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Urzędzie Miejskim w Białymstoku, cykl spotkań i wydarzeń na uczelniach wyższych (Uniwersytecie w Białymstoku, Politechnice Białostockiej, Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku) oraz zwiedzanie redakcji lokalnych mediów (Kuriera Porannego i TVP Białystok). Ponadto, szczególny nacisk położony został na przedstawienie sektora pozarządowego i jego miejsca w społeczeństwie. Grupa gościła m.in. w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Fundacji Edukacji i Twórczości oraz Towarzystwie Amicus.

Ważnym elementem wizyty studyjnej jest inspirowanie uczestników poprzez kontakt z innymi członkami grupy – ludźmi aktywnymi i ciekawymi świata. Integracja młodzieży z Europy Wschodniej – możliwość poznania nie tylko Polski, ale także krajów sąsiednich jest jednym z istotnych aspektów programu.

Wizyty studyjne realizowane w ramach programu Study Tours to Poland są wydarzeniem cyklicznym, prowadzonym w całej Polsce przez doświadczone organizacje pozarządowe. Co roku uczestniczy w nich blisko 200 osób. Kolejna grupa studentów gościć będzie w Białymstoku wiosną 2013 roku.