Druga edycja: 13-22 październik 2013 r. Białystok

Fundacja OKNO NA WSCHÓD ma zaszczyt zaprosić studentów polskiego pochodzenia w wieku 18-25 lat z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy do udziału w projekcie pt. „Akademia Kreatywnych Liderów – pobyty edukacyjne dla młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji”. Pierwsza edycja projektu realizowana jest w dniach 20-29 września. Druga edycja odbędzie się 13-22 października  2013 r. w Białymstoku.

Uczestnicy projektu wezmą udział w wizycie studyjnej w Białymstoku. Program wizyty umożliwi uczestnikom zapoznanie się ze współczesną Polską i pracą lokalnych liderów działających w następujących obszarach: media, społeczność akademicka, organizacje pozarządowe, władze samorządowe i administracja, współczesna polska kultura. Uczestnicy spotkają się m.in. z przedstawicielami władz samorządowych i akademickimi, politykami, członkami organizacji studenckich i samorządu studenckim. Goszcząca w Białymstoku młodzież weźmie też udział w wydarzeniach kulturalnych. Spotkania będę uzupełnione o warsztaty i praktyczne zajęcia, które mają umożliwić: poszerzenie zdobytej wiedzy, przeanalizowanie uzyskanych informacji oraz dyskusję na temat metod i możliwości zbudowania płaszczyzny do rozwoju współprac między uczestnikami i ich środowiskami a podmiotami z Polski.