Kilkudziesięciu nauczycieli i ponad setka uczniów z całego województwa uczyła się jak być liderem, pogłębiała swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej a w końcu wzięła udział w Sesji Młodzieżowego Parlamentu. Wszystko w ramach projektu „Euro-aktywni na Podlasiu” – inicjatywy Fundacji Okno na Wschód, wspieranej przez III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw oraz Europejski Parlament Młodzieży z Polski i Niemiec.

 

– Ten projekt, to nasza odpowiedź na niską aktywność obywatelską młodzieży. Chcieliśmy zaktywizować społecznie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w naszego regionu – wyjaśnia Paweł Mickiewicz z Fundacji Okno na Wschód.

Organizatorzy przedsięwzięcia postawili na pewną konkretną grupę uczniów, już wykazujących się zainteresowaniem otaczającym ich światem – członków działających na terenie województwa Szkolnych Klubów Europejskich. W całej Unii funkcjonuje ich kilka tysięcy, w regionie – kilkadziesiąt. Działają w oparciu o dwie reguły. Po pierwsze koncentrację na edukacji europejskiej, czyli realizacji takich przedsięwzięć, które upowszechniają wiedzę o Europie. Po drugie – naukę poprzez działanie.

– Czyli podejmowanie takich inicjatyw, które z uczniów tworzą nie tylko odbiorców, ale też organizatorów i realizatorów różnych przedsięwzięć. Właśnie po to, żeby rozwijać u młodych ludzi umiejętności i postawy związane z aktywnością, tolerancją czy współpracą w grupie – mówi Paweł Mickiewicz.

I właśnie w tę regułę doskonale wpisywał się projekt „Euro-aktywni na Podlasiu”. Grupę docelową stanowiło dwudziestu nauczycieli i stu uczniów z dwudziestu Klubów. Przy czym założenie było takie, że połowa uczestników ma pochodzić z terenów wiejskich i miast do dwudziestu pięciu tysięcy mieszkańców.

 

Podlaskie Spotkania Europejskie

 

„Euro-aktywnych” podzielono na dwie części. Pierwszą z nich nazwano „Podlaskimi Spotkaniami Europejskimi”. W ich ramach pod koniec czerwca tego roku, III Liceum Ogólnokształcące im Kamila Krzysztofa Baczyńskiego w Białymstoku zamieniło się na dwa weekendowe dni w autentyczne europejskie centrum. Najpierw uczestnicy „Spotkań” poszerzali swoją wiedzę na temat wolontariatu w Europie, programu „Młodzież w Działaniu” i przygotowywania projektów w jego ramach. Rozmawiali też o możliwościach, jakie w Unii młodym ludziom daje otwarcie granic, czyli gdzie i jak poza Polską można uczyć się i pracować.

Drugiego dnia uczestnicy warsztatów uczyli się jak być liderami. W trakcie trzech bloków tematycznych sprawdzali m.in. jakie są ich mocne strony, jak są odbierani w grupie, jak się w niej skutecznie komunikować i jak się poczuć mocniej w roli lidera. Dowiadywali się też, jak skutecznie motywować do działania siebie i innych, jak rozwiązywać konflikty i badać potrzeby środowiska, na rzecz którego się działa. A także jak w ogóle działać na „swoim podwórku”.

– Specjaliści uczyli też uczestników warsztatów jak budować swój wizerunek w kontaktach z mediami i jak w ogóle występować przed kamerę czy mikrofonem – relacjonuje Paweł Mickiewicz.

Uczestnicy „Spotkań” mogli się też spotkać z aktywnymi rówieśnikami – laureatami białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Po zakończeniu dwudniowych zajęć dostali też certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

 

Sesja Młodzieżowego Parlamentu

 

Kolejny etap projektu realizowanego przez Fundację Okno na Wschód odbył się już w wakacje. Fundacja wspólnie z Europejskim Parlamentem Młodzieży (European Youth Parliament) zorganizowały czterodniowe kolonie, których uczestnicy wcielili się eurodeputowanych. Postawiono przed nimi konkretne zadania. Najpierw podzieleni na grupy – frakcje, musieli wspólnie wypracować projekty rezolucji. Potem, w ramach zgromadzenia generalnego, musieli do swoich propozycji przekonać resztę europosłów.

Zajęcia poprowadzili członkowie Europejskiego Parlamentu Młodzieży z Polski i Niemiec. Do tego sesja jej uczestnikom pozwalała na szlifowanie znajomości języka angielskiego, przyjęto bowiem, tak jak w prawdziwym Parlamencie Europejskim, że będzie on językiem roboczym.

Najpierw, w poszczególnych frakcjach, zajęto się budowaniem autentycznych zespołów. Dla dobrej wspólnej pracy było to niezbędne. Przecież chodziło o młodzież z różnych szkół, która nie znała się wcześniej.

Ale oddajmy głos jednemu z uczestników Sesji Młodzieżowego Parlamentu.

„Powiem szczerze, że gdy po dotarciu na miejsce zobaczyłem grupkę 20-latków grających w grę, w której używali specjalnych mocy, krzycząc, pomyślałem, że nie są normalni i chciałem wracać. Ale właśnie dzięki takim grom poznałem wspaniałych ludzi z mojego komitetu, który miał zająć się kwestiami bezpieczeństwa i obrony. Zaczęliśmy od znanej gry papier, kamień, nożyce, potem było tego więcej. Na koniec dnia każdy komitet musiał przedstawić skecz po angielsku w określonym rodzaju filmu ze słowami: krowa, widelec, kopciuszek, telefon, pająk, bingo. Było wspaniale!”

Kolejny dzień, poza grami, to praca w komisjach nad projektami rezolucji. Trochę przeszkadzała bariera językowa, ale i z tym uczestnicy byli sobie w stanie zespołowo poradzić. Trzeci dzień upłynął na przygotowaniach do Sesji Generalnej.

Wróćmy do relacji:

„W trzecim dniu pracowaliśmy najwięcej. Odwiedziliśmy wszystkie komitety, poznaliśmy problemy, rozwiązania. Zapisaliśmy co się nam nie spodobało po to, żeby móc zapytać o to na debacie. Kiedy to zrobiliśmy musieliśmy się sami przygotować do naszych wystąpień, przemówień. Przygotowaliśmy mowę o naszym temacie ogólnie oraz podsumowującą i zachęcającą do głosowania”.

W końcu przyszedł czas na finał, podczas którego każda z frakcji musiał bronić swoich racji i przekonywać do nich pozostałych uczestników sesji młodzieżowego parlamentu.

– Chcieliśmy w ten sposób popularyzować idee parlamentaryzmu, demokracji oraz zasady społeczeństwa obywatelskiego. Poza tym ta sesja dawała naszym studentom doskonałą możliwość praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności nabytych podczas „Podlaskich Spotkań Europejskich” – wyjaśnia Paweł Mickiewicz z Fundacji Okno na Wschód.

 

Kluby w internecie

 

Kolejną wartością dodaną realizowanego przez Fundację Okno na Wschód jest strona internetowa www.eurokluby info, którą stworzono by wspierać Szkolne Kluby Europejskie działające w Podlaskim – podnieść ich aktywność, zaprezentować dobre praktyki, zachęcić do prowadzenia działań wykraczających poza mury szkoły oraz zapoznać z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami gotowymi do podjęcia współpracy w realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji europejskiej. Można znaleźć na niej rozbudowane kompendium wiedzy służące Szkolnym Klubom Europejskim. Opiekunowie Klubów, które wzięły udział w projekcie „Euro-aktywni na Podlasiu”, dostali też wydaną w jego ramach publikację.

– To przewodnik zawierający praktyczne porady, scenariusze lekcji oraz materiały promujące dobre praktyki – najciekawsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Szkolne Kluby Europejskie w województwie lubelskim. Skierowany zresztą nie tylko do uczestników projektów, ale wszystkich, którzy chcieliby prowadzić taki klub – podsumowuje Paweł Mickiewicz.

 

Projekt „Euro-aktywni na Podlasiu” zrealizowała Fundacja OKNO NA WSCHÓD (www.onw.org.pl), przy wsparciu czterech organizacji partnerskich: III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku (3lo.bialystok.pl), Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl), Europejskiego Parlamentu Młodzieży – Polska (www.eyppoland.com), Europejskiego Parlamentu Młodzieży – Niemcy (en.eyp.de).