Fundacja OKNO NA WSCHÓD  z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, lok. 216, ogłasza nabór na stanowisko asystenta kierownika projektu: „Kierunek adaptacja – wsparcie dla studentów białostockich uczeni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE”

FORMULARZ OFERTOWY asystent kierownika projektu

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO asystent kierownika projektu

Szczegółowe informacje znajdują się w ofertach realizacji zadania publicznego zamieszczonych powyżej. Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczy do siedziby Fundacji przy ulicy Zwycięstwa 8 lok. 216 do dnia 28 stycznia 2014. W przypadku dostarczania dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla.