Miło nam poinformować, iż Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na realizację projektu pt. „Kierunek – adaptacja – wsparcie dla studentów białostockich uczelni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE”. Projekt skierowany jest do kandydatów na studia oraz studentów białostockich uczelni wyższych z państw byłego ZSRR, które nie należą do Unii Europejskiej.

W ramach projektu od 1 marca 2014 działalność rozpocznie Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu (http://www.studyinbialystok.pl/pl/). Centrum będzie pierwszym tego typu punktem na mapie Białegostoku, gdzie studenci, bądź przyszli studenci ze Wschodu, studiujący, bądź chcący podjąć naukę na białostockich uczelniach będą mogli otrzymać kompleksową i bezpłatną pomoc. Wsparcie obejmować będzie kwestie informacyjne m.in. w zakresie:  procedur koniecznych do legalizacji pobyty (m.in. zameldowanie, ubezpieczenie, nadanie numeru PESEL), formalności wizowych, komunikacji miejskiej, edukacji, służby zdrowia itp.

Ponadto w ramach projektu organizowane będą spotkania z ekspertami, darmowe kursy języka polskiego na różnych poziomach dla studentów białostockich uczelni ze Wschodu, staże w białostockich organizacjach pozarządowych oraz wyjazdy do Warszawy i Krakowa mające na celu zapoznanie uczestników z kulturą i historią Polski.

Prosimy o śledzenie informacji o rekrutacji do projektu na stronie Centrum http://www.studyinbialystok.pl/pl/

 

1