Dodano: 14.02.2016

a. Źródło finansowania: Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (Fundacja Solidarności Międzynarodowej), Program RITA – Przemiany w regionie
b. Termin realizacji: 01.02.2016-30.11.2016
c. Miejsce realizacji: Ukraina – obwody: czerkaski, kijowski, kirowohradzki, połtawski, winnicki; Polska – miasta: Warszawa, Białystok, Suwałki, Mława
d. Streszczenie: Celem projektu jest wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych w obwodach czerkaskim, kijowskim, kirowohradzkim, połtawskim oraz winnickim do prowadzenia skutecznej polityki z wykorzystaniem przejrzystych mechanizmów opartych na współuczestnictwie poprzez wzmocnienie usankcjonowanych prawem mechanizmów wsparcia partycypacji publicznej, jakimi są rady społeczne.
W ramach projektu:
– zorganizowana zostanie 6-dniowa wizyta studyjna w Polsce 12 przedstawicieli administracji samorządowej i Rad Społecznych z obwodu czerkaskiego z miejscowości Kaniw, Smiła, Umań, Czigirin
– powołana zostanie 4-osobowa Grupa Doradcza
– opracowany zostanie Poradnik Modelowej Rady Społecznej
– przeprowadzone zostanie I Forum Rad Społecznych
– wsparciem merytorycznym zostaną objęte 4 Rady Społeczne z obwodu czerkaskiego z miast Kaniw, Smiła, Umań, Czigiriń
– w obwodach kijowskim, kirowohradzkim, połtawskim oraz winnickim powołane zostaną 4 nowe Rady Społeczne
– przeprowadzona zostanie 6-dniowa wizyta studyjna w Polsce 12 przedstawicieli administracji samorządowej i grup inicjatywnych z obwodów kijowskiego, kirowohradzkiego, połtawskiego oraz winnickiego

rita-logo-h-podstawowe-kolor

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.