Szansa dla bezrobotnych na zdobycie poszukiwanego przez pracodawców zawodu i pozyskanie pracy!

 

Ruszyły pierwsze projekty unijne, w tym zarządzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku! Jeśli nie masz pracy lub znasz osoby, które jej nie mają – PRZECZYTAJ UWAŻNIE – można otrzymać bezpłatną pomoc na rynku pracy.

CO MOŻNA UZYSKAĆ?

1. Poradnictwo zawodowe (m.in. spotkania z doradcą zawodowym, który przygotuje lub zmodyfikuje każdemu uczestnikowi/uczestniczce Indywidualny Plan Działania z określeniem indywidualnych preferencji i predyspozycji zawodowych)
2. Zdobycie zawodu poprzez ukończenie certyfikowanych szkoleń zawodowych:
Spawacz metodą MIG (łączenie metalowych elementów konstrukcji i instalacji technologicznych)
Operator obrabiarek CNC (produkcja precyzyjnych części, najczęściej z metalu przy pomocy tokarek, szlifierek, frezarek itp. sterowanych numerycznie)
Pomoc kuchenna (możliwość pracy w restauracjach, hotelach, małej gastronomii, przedszkolach, szkołach itp.)
3. Staże zawodowe w największych podlaskich firmach (z wypłatą stypendium stażowego)
4. Pośrednictwo pracy (pomoc profesjonalnych pośredników pracy w znalezieniu zatrudnienia)

I to wszystko bezpłatnie!

Ponadto projekt zapewnia stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?

• Mieszkańcy powiatów białostockiego, sokólskiego oraz miasta Białegostoku
• Po 30 roku życia
• Pozostający bez zatrudnienia

Trwa rekrutacja – już dziś zgłoś się lub przekaż informację innym o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia i rozwoju zawodowego! Liczba miejsc ograniczona.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Sienkiewicza 86, lok. 17, Białystok, tel. 85 661 09 33, www.takdlapracy.onw.org.pl
Organizator: Fundacja OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekt: „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok”, nr projektu RPO.02.01.00-20-0031/15

Dofinansowanie z UE: 549.659,78 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspierania mobilności zasobów pracy

0001