Czym jest partycypacja obywatelska oraz jakie korzyści przynosi współpraca władzy ze społeczeństwem – odpowiedzi na te pytania szukali w Polsce ukraińscy samorządowcy, urzędnicy oraz działacze społeczni uczestniczący w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Fundację OKNO NA WSCHÓD.

13-osobowa ukraińska delegacja gościła w Polsce w dniach 28 marca – 1 kwietnia 2016 r. Grupa przybyła do naszego kraju z czterech miast obwodu czerkaskiego, w których powołano rady społeczne, będące instytucjami dialogu władzy ze społeczeństwem. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie jej uczestników z polskimi doświadczeniami w obszarze angażowania obywateli w procesy decyzyjne, aby najlepsze rozwiązania móc wdrożyć na Ukrainie.

Podczas sześciodniowego pobytu zagraniczni goście odwiedzili Warszawę, Białystok, Suwałki i Mławę biorąc udział w spotkaniach z: pracownikami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, radnymi i urzędnikami urzędów miejskich w Warszawie, Białymstoku, Suwałkach i Mławie, przedstawicielami tamtejszych organizacji pozarządowych, rad działalności pożytku publicznego oraz miejskich rad społecznych. Członkowie ukraińskiej delegacji dowiedzieli się m.in.: czym w Polsce są rady działalności pożytku publicznego oraz miejskie rady społeczne i jaka jest ich rola, w jaki sposób w naszym kraju prowadzone są konsultacje społeczne, jak wygląda kwestia wdrażania budżetów obywatelskich oraz na czym polega zlecanie organizacjom pozarządowy realizacji zadań publicznych.

Prezentacja doświadczeń czterech polskich miast utwierdziła ukraińskich gości w przekonaniu, że ścisła współpraca władzy ze społeczeństwem ma sens i może przynosić wymierne korzyści. Wizyta studyjna ukraińskiej delegacji w Polsce jest pierwszym działaniem projektu „Aktywne Rady Społeczne II – wsparcie współpracy społeczeństwa z samorządem terytorialnym i administracją państwową na Ukrainie” realizowanego przez Fundację OKNO NA WSCHÓD oraz Komitet Wyborców Ukrainy, współfinansowanego ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. W kolejnych miesiącach polscy i ukraińscy eksperci przeprowadzą w centralnej Ukrainie szereg działań, w efekcie których u naszego wschodniego sąsiada podniesiona zostanie jakość dialogu i współpracy władzy ze społeczeństwem.