Zapraszamy wszystkich cudzoziemców studiujących w Polsce bądź tych, którzy studia już skończyli do lektury publikacji wydanej przez Fundację OKNO NA WSCHÓD pn. „Studia i praca w Polsce. Przewodnik dla zagranicznych studentów i absolwentów polskich uczelni”.

Publikacja ma na celu podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania studiów i pracy przez zagranicznych studentów w Polsce.

Publikacja powstała w ramach projektu „Krok do kariery – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych niebędących obywatelami UE w wejściu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. «Bezpieczna przystań»

Polska wersja publikacji: Studia_i_praca_w_Polsce_pl_net