Jakie korzyści przynosi współpraca władzy ze społeczeństwem – odpowiedzi na te pytanie szukali w Polsce ukraińscy samorządowcy, urzędnicy oraz działacze społeczni uczestniczący w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Fundację OKNO NA WSCHÓD.

13-osobowa ukraińska delegacja gościła w Polsce w dniach 26 września – 1 października 2016 r. Grupa przybyła do naszego kraju z czterech miast centralnej Ukrainy, leżących na terenie obwodów kijowskiego, kirowohradzkiego, połtawskiego oraz winnickiego. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznawali się ze stosowanymi w Polsce rozwiązaniami z dobrymi praktykami związanymi ze współpracą władz krajowych i regionalnych ze społeczeństwem.

Podczas sześciodniowego pobytu zagraniczni goście odwiedzili Warszawę, Mławę, Ełk, Suwałki oraz Białystok, biorąc udział w spotkaniach z: pracownikami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  radnymi i urzędnikami urzędów miejskich, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz rad działalności pożytku publicznego. Członkowie ukraińskiej delegacji dowiedzieli się m.in.: czym w Polsce są rady działalności pożytku publicznego oraz miejskie rady społeczne i jaka jest ich rola, w jaki sposób w naszym kraju prowadzone są konsultacje społeczne, jak wygląda kwestia wdrażania budżetów obywatelskich oraz na czym polega zlecanie organizacjom pozarządowy realizacji zadań publicznych.

Prezentacja doświadczeń pięciu polskich miast utwierdziła ukraińskich gości w przekonaniu, że ścisła współpraca władzy ze społeczeństwem ma sens i przynosi wymierne korzyści. Wizyta studyjna ukraińskiej delegacji w Polsce jest częścią projektu „Aktywne Rady Społeczne II – wsparcie współpracy społeczeństwa z samorządem terytorialnym i administracją państwową na Ukrainie” realizowanego przez Fundację OKNO NA WSCHÓD oraz Komitet Wyborców Ukrainy, współfinansowanego ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem realizowanego przedsięwzięcia podniesienie jakości dialogu i współpracy władzy ze społeczeństwem na terenie centralnej Ukrainy.

 

Wizyta ukraińskiej delegacji w Polsce