Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku, poszukuje osób z doświadczeniem w koordynacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich do pracy przy projektach realizowanych w ramach Programu RPOWP, działania:

– 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

– 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

– 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

 

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

1. Kierownik projektu
2. Specjalista ds. finansów

Miejsce pracy: Białystok

 

OPIS ZADAŃ

– Kierownik projektu – koordynowanie procesu realizacji projektu
– Specjalista ds. finansów – obsługa administracyjno-finansowa projektu, w tym sprawozdawczość

 

WYMAGANIA:

– Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na tożsamym stanowisku (odpowiednio kierownik projektu lub specjalista ds. finansów) przy realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich
– Znajomość obowiązujących w ramach perspektywy 2014-2020 wytycznych, niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów
– Znajomość systemu SL 2014
– Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dotyczących: aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i/lub integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wsparcia rozwoju szkół

 

OFERUJEMY:

Umowę o pracę
– Pełną wyzwań i ciekawą pracę, dającą możliwość realnego rozwoju zawodowego
– Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i wyników pracy
– Pracę w międzynarodowym środowisku
– Samodzielność w działaniu
– Niezbędne narzędzia pracy
– Uczestnictwo w ciekawych projektach i możliwość realizacji własnych pomysłów

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojej aplikacji CV wraz z fakultatywną listą przygotowywanych, realizowanych i rozliczanych projektów na adres e-mail fundacja@onw.org.pl w tytule maila wpisując nazwę stanowiska: Kierownik projektu lub Specjalista ds. finansów

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Do przesłanej ofert prosimy dołączyć następująca klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).”