Fundacja OKNO NA WSCHÓD
zaprasza
do składania ofert na realizację dostawy laptopów z oprogramowaniem oraz wyposażenia infrastruktury sieciowej WiFi wraz z instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją w Zespole Szkół w Brańsku w ramach projektu „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” (RPPD.03.01.02-20-0120/15-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne na portalu Baza Konkurencyjności
pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1046788

 

Załączniki (PDF)

1.1_Zapytanie ofertowe_1-TDE-2017

1.2_SOPZ_1-TDE-2017

1.3_Formularz ofertowy_1-TDE-2017

1.4_Oświadczenie_wykluczenie z postępowania_1-TDE-2017

1.5_Oświadczenie_spełnienie warunków_1-TDE-2017

Załączniki (DOC)

1.1_Zapytanie ofertowe_1-TDE-2017

1.2_SOPZ_1-TDE-2017

1.3_Formularz ofertowy_1-TDE-2017

1.4_Oświadczenie_wykluczenie z postępowania_1-TDE-2017

1.5_Oświadczenie_spełnienie warunków_1-TDE-2017