Fundacja OKNO NA WSCHÓD

zaprasza

do składania ofert na realizację dostawy sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania edukacyjnego do Zespołu Szkół w Brańsku w ramach projektu pt. „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” (RPPD.03.01.02-20-0120/15-00), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”

Termin składania ofert – do 16 sierpnia 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1048413

Załączniki (PDF):

2.0_Zapytanie ofertowe_2-TDE-2017

2.1_SOPZ_2-TDE-2017

2.2_Formularz ofertowy_2-TDE-2017

2.3_Wykaz dokonanych dostaw_2-TDE-2017

2.4_Oświadczenie_o braku powiązań_2-TDE-2017

2.5_Oświadczenie_spełnienie warunków_2-TDE-2017

Załączniki (WORD):

2.2_Formularz ofertowy_2-TDE-2017

2.3_Wykaz dokonanych dostaw_2-TDE-2017

2.4_Oświadczenie_o braku powiązań_2-TDE-2017

2.5_Oświadczenie_spełnienie warunków_2-TDE-2017