Fundacja OKNO NA WSCHÓD

informuje, iż w dniu 16.08.2017 r. została podjęta decyzja o unieważnieniu postępowania nr 1/TDE/2017 na realizację dostawy laptopów z oprogramowaniem oraz wyposażenia infrastruktury sieciowej WiFi wraz z instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją w Zespole Szkół w Brańsku w ramach projektu „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” (RPPD.03.01.02-20-0120/15-00), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania zamieszczona w Bazie Konkurencyjności dostępne pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1046788

 

Załączniki:

1.9.1_Informacja o unieważnieniu postepowania_1-TDE-2017

1.8.0_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_1-TDE-2017