Fundacja OKNO NA WSCHÓD

informuje, iż w dniu 17.08.2017 r. zostały wybrane najkorzystniejsze oferty
na realizację dostawy sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (część I zamówienia) oraz oprogramowania edukacyjnego (część II zamówienia) do Zespołu Szkół w Brańsku, w ramach projektu „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” (RPPD.03.01.02-20-0120/15-00), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, którego termin składania ofert został zamknięty z końcem dnia 16.08.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania dostępna na portalu Baza Konkurencyjności
pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1048413

 

Załącznik:

2.7_Informacja o wyniku postępowania_2-TDE-2017