Fundacja OKNO NA WSCHÓD

zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Brańsk w ramach projektu pt. „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” (RPPD.03.01.02-20-0120/15-00), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”

Termin składania ofert – do 31 sierpnia 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1051372

 

Załączniki:

1. PDF:

3.0_ZAPYTANIE OFERTOWE_3-TDE-2017

3.1_Zał.1_Formularz ofertowy_3-TDE-2017

3.2_Zał.2__Oświadczenie Kryteria premiujące_3-TDE-2017

3.3_Zał.3_Oświadczenie_o braku powiązań_3-TDE-2017

2. DOC:

3.0_ZAPYTANIE OFERTOWE_3-TDE-2017

3.1_Zał.1_Formularz ofertowy_3-TDE-2017

3.2._Zał.2_Oświadczenie Kryteria premiujące_3-TDE-2017

3.3_Zał.3_Oświadczenie_o braku powiązań_3-TDE-2017