Fundacja OKNO NA WSCHÓD

zaprasza

do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok pozostających bez zatrudnienia – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy:

  1. Szkolenie zawodowe magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344)
  2. Szkolenie zawodowe: spawacz metodą MAG (kod zawodu 7212)
  3. Szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (kod zawodu: 5223)
  4. Szkolenie zawodowe: pomoc kuchenna (kod zawodu 9412)

.

Termin składania ofert – do 20 września 2017 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054628

 

Załączniki (doc):

Załącznik nr 1 _formularz

Załącznik nr 2 _wykaz szkoleń

Załącznik nr 3 _oświadczenie o sytuacji oferenta

Załącznik nr 4 _oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe

Załączniki (pdf):

Załącznik nr 1 _formularz

Załącznik nr 2 _wykaz szkoleń

Załącznik nr 3 _oświadczenie o sytuacji oferenta

Załącznik nr 4 _oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe