Fundacja OKNO NA WSCHÓD

informuje, iż w dniu 03.10.2017 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 4/TDE/2017 z dn. 22.09.2017r., dotycząca dostawy wyposażenia infrastruktury sieciowej WiFi wraz z instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją w Zespole Szkół w Brańsku w ramach projektu pt. „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” (RPPD.03.01.02-20-0120/15-00) , współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”.

Termin składania ofert upłynął dnia 29 września 2017 r. do godz. 16:00

Na Zapytanie Ofertowe nr 4/TDE/2017 z dnia 22.09.2017 wpłynęła tylko jedna oferta (złożona prawidłowo i w terminie) od firmy:

STS Elektronik Optimus SA Partner, Stanisław Sakowicz,

  1. Składowa 10, 15-751 Białystok

 

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1057525

4.6_Informacja o wyniku postepowania_ZO-4-TDE-2017