Fundacja OKNO NA WSCHÓD

informuje, iż w dnia 04.10.2017 r. zostały wybrane najkorzystniejsze oferty na organizację
i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok pozostających bez zatrudnienia – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert upłynął 20.09.2017.r

Informacja o wyniku postępowania dostępna na portalu Baza Konkurencyjności
pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych