Fundacja OKNO NA WSCHÓD

informuje, iż w dniu 11.10.2017 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 5/TDE/2017 z dn. 02.10.2017 r., dotycząca dostawy 32 laptopów z oprogramowaniem do Zespołu Szkół w Brańsku w ramach projektu pt. „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” (RPPD.03.01.02-20-0120/15-00) , współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”.

Termin składania ofert upłynął dnia 10 października 2017 r. do godz. 16:00

Na Zapytanie Ofertowe nr 5/TDE/2017 z dnia 02.10.2017 wpłynęło 5 ofert, w tym jedna złożona po terminie.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Centrum Informatyki ZETO S.A.

15-048 Białystok, ul. Skorupska 9

 

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1057525

 

Załącznik:

5.6_Zestawienie ofert