W związku z Zapytaniem Ofertowym nr 01/11/SWI/2017, prowadzonym w trybie udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym zamówienia usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szansa w integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, jako Zamawiający informujemy, że zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w zapytaniu ofertowym dokonano ceny ofert i wybrano najkorzystniejsze oferty w zakresie:

4.1.1 magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344) – brak złożonych ofert

4.1.2. Szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (kod zawodu: 5223) i innych urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
T-matic Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, B-stok,
cena brutto: 3760,00zł, data złożenia oferty: 15.11.2017r., oferta uzyskała 100pkt.

4.1.3. Szkolenie zawodowe: pomoc kuchenna (kod zawodu 9412) z obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
Meritum Sp. z o.o, ul. Poleska 52, B-stok
cena brutto: 10320,00zł, data złożenia oferty: 14.11.2017r., oferta uzyskała 100pkt.

4.1.4 Szkolenie zawodowe: Opiekun osób zależnych – brak złożonych ofert

4.1.5 Szkolenie zawodowe: Księgowy (kod zawodu 331301)
Meritum Sp. z o.o, ul. Poleska 52, B-stok
cena brutto: 5550,00zł, data złożenia oferty: 14.11.2017r., oferta uzyskała 100pkt.

4.1.6 Szkolenie zawodowe: operator obrabiarki CNC (kod zawodu 7223)
P.M. Uniwersum, ul. Elektryczna 1, B-stok
cena brutto: 11200,00zł, data złożenia oferty: 14.11.2017r., oferta uzyskała 92pkt.

4.1.7 Szkolenie zawodowe: pracownik administracyjno-biurowy z panelem kadry i płace i obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV
T-matic Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, B-stok
cena brutto: 7920,00zł, data złożenia oferty: 15.11.2017r., oferta uzyskała 100pkt.

4.1.8 Szkolenie zawodowe: masażysta (masaż relaksacyjny)
Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej EXODUS, ul. Ostrowiecka 6/57, 26-600 Radom
cena brutto: 7720,00zł, data złożenia oferty: 11.11.2017r., oferta uzyskała 98pkt.