W związku z Zapytaniem Ofertowym nr 02/11/SWI/2017, prowadzonym w trybie udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym zamówienia usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szansa w integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, jako Zamawiający informujemy, że zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w zapytaniu ofertowym dokonano ceny ofert i wybrano najkorzystniejsze oferty w zakresie:

4.1.1.  Szkolenie zawodowe – Pracownik gospodarczy/porządkowy z panelami alternatywnymi: uprawnienia elektryczne do 1 kV / dozorca-stróż:

Meritum Sp. z o.o, ul. Poleska 52, B-stok

cena brutto: 11868,00 zł, data złożenia oferty: 23.11.2017r., oferta uzyskała 100 pkt.

4.1.2 Szkolenie zawodowe: Opiekun osób zależnych

Meritum Sp. z o.o, ul. Poleska 52, B-stok

cena brutto: 11200,00 zł, data złożenia oferty: 23.11.2017r., oferta uzyskała 100 pkt.