W związku z Zapytaniem Ofertowym nr 03/11/SWI/2017, prowadzonym w trybie udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym zamówienia usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szansa w integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, jako Zamawiający informujemy, że zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w zapytaniu ofertowym dokonano ceny ofert i wybrano najkorzystniejsze oferty w zakresie:
4.1.1. Szkolenie zawodowe – Szkolenie zawodowe magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344)
Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.
os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
cena brutto: 18750,00 zł, data złożenia oferty: 23.11.2017r., oferta uzyskała 100 pkt.