W związku z Zapytaniem Ofertowym nr 01/01/SWI/2018, prowadzonym w trybie udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym zamówienia usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szansa w integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, jako Zamawiający informujemy, że zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w zapytaniu ofertowym dokonano ceny ofert i wybrano najkorzystniejszą ofertę w zakresie:

Szkolenie zawodowe: operator obrabiarki CNC (kod zawodu 7223):

– P.M. Uniwersum Andrzej Baranowski; ul. Elektryczna 1, Białystok

– cena brutto: 16920,00 zł; data złożenia oferty: 11.01.2017; oferta uzyskała 86 pkt.

Z wyłonionym Oferentem Zamawiający skontaktuje się niezwłocznie w celu ustaleń do podpisania umowy na realizację szkoleń z danego zakresu.