UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/NJKZ/2018 z dnia 12.02.2018
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Legionowa 14/16, lok. 101, 15-099 Białystok
NIP: 5423108836
REGON: 200241401

informuje, iż unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 4/NJKZ/2018 z dnia 12.02.2018 dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jako wyposażenia pracowni w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/NJKZ/2018 z dnia 12.02.2018

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088211

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

ul. Legionowa 14/16, lok. 101, 15-099 Białystok

NIP:  5423108836

REGON: 200241401

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Biuro Projektu Zamawiającego
 2. Strona internetowa Zamawiającego: www.onw.org.pl
 3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jako wyposażenia pracowni w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zakres zamówienia przedstawiono w dalszej części zapytania.

Doposażenie pracowni gastronomicznej

 1. Zakup laptopa z oprogramowaniem

Opis: 1. Ekran: Min. 15.6” o nominalnej rozdzielczości 1366×768 pikseli, Matryca matowa lub powłoka ekranu antyrefleksyjna, Kąt otwarcia matrycy notebooka min 180 stopni, metalowe zawiasy. 2. Procesor: Procesor wielordzeniowy zgodny z architekturą x86, Możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 3300 punktów w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stroniehttp://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). 3. Pamięć RAM: Min. 4 GB DDR4 z możliwością rozbudowy do 8 GB bez usuwania aktualnie zainstalowanej pamięci. 4. Dysk twardy: Min. 500 GB HHD lub nowej generacji  min. 120 GB SSD. 5. Karta graficzna: Zintegrowana kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0, uzyskująca wynik co najmniej 820 punktów w teście Passmark – G3D Mark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. W przypadku zaoferowania karty graficznej nie uwzględnionej w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). 6. Karta dźwiękowa: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio. Wbudowane głośniki stereo. 7. Połączenia i karty sieciowe: Zintegrowany w obudowie Bluetooth (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ 45. Zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11b/g/n. 8. Porty/złącza (wbudowane): 1 x zasilanie DC-in. Min. 2 x USB 3.0. Min. 1 x USB 2.0. 1 x VGA (D-Sub). 1 x HDMI. 1 x Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe. 1 x RJ45 (LAN). Czytnik kart pamięci SD/MMC. Dedykowane złącze stacji dokującej. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania portów USB 2.0 oraz USB 3.0 jako dedykowanych do obsługi stacji dokujących jak również stacji dokujących USB. Złącze stacji dokującej musi umożliwiać jednoczesne zasilanie notebooka oraz wyprowadzenie sygnałów cyfrowych podłączonych urządzeń np. monitorów, klawiatury, myszki czy sieci LAN. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 9. Klawiatura: W układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”. 10. Urządzenie wskazujące: Touch Pad (płytka dotykowa) z minimum dwoma klawiszami wyboru. 11. Urządzenie wskazujące (dodatkowe): Mysz optyczna przewodowa: Rozdzielczość: min. 800 dpi, Liczba przycisków: min. 2 szt. Rolka przewijania: 1 szt. Interfejs: USB. Profil: dla lewo- i praworęcznych. Gwarancja: 24 miesiące. 12. Bezpieczeństwo: Komputer musi posiadać aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM). 13. Kamera: Wbudowana kamera min. HD720p. 14. Napęd optyczny: Wbudowany (zainstalowany) DVD +/- RW, Wewnętrzny. 15. Bateria: Typ: Litowo-jonowa, Liczba komór: 4, min 32Wh,  Czas pracy na baterii: min. 6 h. 16. Zasilacz: Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz. 17. Ciężar: Waga max. do 2300 g (z baterią i napędem optycznym). 18. Gwarancja: Minimum 2-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji sprzętu. 19. Certyfikat: Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu, Deklaracja zgodności CE, Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej. 20. System operacyjny: Preinstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit lub system równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerze). Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w zapytaniu system operacyjny. Umiejscowiona na dysku twardym komputera lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego. 21. Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2016 Professional w wersji edukacyjnej lub równoważny. Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w zapytaniu pakiet biurowy. Program antywirusowy zapewniający kompleksową ochronę stacji klienckich wraz z możliwością centralnego zarządzania oraz zdalnego administrowania. Program musi zapewniać kontrolę zasad dostępu do napędów USB, kart pamięci, napędów optycznych i kamer internetowych. Darmowa aktualizacja do najnowszej wersji programu oraz pomoc techniczna w języku polskim. Licencja ważna 24 miesiące.

Warunki równoważności dla systemu operacyjnego:

Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:

– polską wersję językową,

– możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows (na poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2012 R2),

– możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser),

– dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

– możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

– możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową,

– możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,

– graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,

– możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

– możliwość udostępniania plików i drukarek,

– możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

– zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi),

– wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6,

– wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

– zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,

– zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,

– zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,

– możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,

– zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

– zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

– licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,

– oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

– zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

 

 1. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4

Opis: wielkość wydruku A4, rodzaj wydruku: laserowy monochromatyczny, funkcja kopiowania: TAK, funkcja skanowania: TAK Typu Brother DCP–1510E lub o parametrach równoważnych.

 1. Projektor multimedialny

Opis: rozdzielczość min. 800 x 600 pikseli, jasność min. 3000 ANSI lumenów kontrast dynamiczny min. 15 000:1.

 

Doposażenie pracowni informatycznej

 1. Komputer PC zgodny z rekomendacjami KOWEZiU dla zawodu technik informatyk (15 stanowisk dla uczniów i 1 dla nauczyciela (+ klawiatura, mysz i monitor do każdego zestawu)

Opis: Komputer dla ucznia: procesor Intel Core i5 (min. 4 x 3.4 GHz, 8MB Casch), Dysk SSD, klawiatura i mysz w zestawie (przewodowa), słuchawki (solidne, mocna obudowa), 4GB RAM DDR4, Windows 10 Professional 64Bit – wersja Pro, monitor min. 19’ FULL HD.

Komputer dla nauczyciela: procesor Intel Core i7 (min. 4 GHz, 8MB Casch), dysk SSD 256GB, klawiatura łamana + mysz w zestawie (bezprzewodowe, dobrej jakości) + mysz bezprzewodowa dla leworęcznych, 2 x monitor FULL HD min. 19’, Windows 10 Professional 64Bit – wersja Pro. 

 1. Oprogramowanie biurowe z licencją edukacyjną (16 x Microsoft Office Professional PLUS 2013/2016 dla EDUKACJI PL OPEN)

Opis: Microsoft Office 2016 Professional w wersji edukacyjnej lub równoważny. Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w zapytaniu pakiet biurowy.

 3.       Drukarka A3

Opis: wielkość wydruku A3, rodzaj wydruku: laserowy monochromatyczny, duplex, rozdzielczość wydruku min. 1200x1200dpi, interfejs: USB, LAN. Typu OKI B840n lub o parametrach równoważnych.

4.       Toner do drukarki A3

Opis: tonery oryginalne lub zamienniki do drukarki, opisanej w pkt. 3 powyżej.

 

Doposażenie pracowni produkcji rolniczej

 1. Zakup rzutnika multimedialnego

Opis: rozdzielczość min. WUXGA(1920 x1200), jasność min. 3000 ANSI lumenów, technologia obrazu: 3LCD, złącza: HDMI, kontrast dynamiczny min. 15 000:1, prezenter (2 szt.).

 1. Laptop z oprogramowaniem do pracowni produkcji rolniczej

Opis: 1. Ekran: Min. 15.6” o nominalnej rozdzielczości 1366×768 pikseli, Matryca matowa lub powłoka ekranu antyrefleksyjna, Kąt otwarcia matrycy notebooka min 180 stopni, metalowe zawiasy. 2. Procesor: Procesor wielordzeniowy zgodny z architekturą x86, Możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 3300 punktów w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stroniehttp://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). 3. Pamięć RAM: Min. 4 GB DDR4 z możliwością rozbudowy do 8 GB bez usuwania aktualnie zainstalowanej pamięci. 4. Dysk twardy: Min. 500 GB HHD lub nowej generacji  min. 120 GB SSD. 5. Karta graficzna: Zintegrowana kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0, uzyskująca wynik co najmniej 820 punktów w teście Passmark – G3D Mark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. W przypadku zaoferowania karty graficznej nie uwzględnionej w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). 6. Karta dźwiękowa: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio. Wbudowane głośniki stereo. 7. Połączenia i karty sieciowe: Zintegrowany w obudowie Bluetooth (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ 45. Zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11b/g/n. 8. Porty/złącza (wbudowane): 1 x zasilanie DC-in. Min. 2 x USB 3.0. Min. 1 x USB 2.0. 1 x VGA (D-Sub). 1 x HDMI. 1 x Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe. 1 x RJ45 (LAN). Czytnik kart pamięci SD/MMC. Dedykowane złącze stacji dokującej. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania portów USB 2.0 oraz USB 3.0 jako dedykowanych do obsługi stacji dokujących jak również stacji dokujących USB. Złącze stacji dokującej musi umożliwiać jednoczesne zasilanie notebooka oraz wyprowadzenie sygnałów cyfrowych podłączonych urządzeń np. monitorów, klawiatury, myszki czy sieci LAN. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 9. Klawiatura: W układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”. 10. Urządzenie wskazujące: Touch Pad (płytka dotykowa) z minimum dwoma klawiszami wyboru. 11. Urządzenie wskazujące (dodatkowe): Mysz optyczna przewodowa: Rozdzielczość: min. 800 dpi, Liczba przycisków: min. 2 szt. Rolka przewijania: 1 szt. Interfejs: USB. Profil: dla lewo- i praworęcznych. Gwarancja: 24 miesiące. 12. Bezpieczeństwo: Komputer musi posiadać aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM). 13. Kamera: Wbudowana kamera min. HD720p. 14. Napęd optyczny: Wbudowany (zainstalowany) DVD +/- RW, Wewnętrzny. 15. Bateria: Typ: Litowo-jonowa, Liczba komór: 4, min 32Wh,  Czas pracy na baterii: min. 6 h. 16. Zasilacz: Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz. 17. Ciężar: Waga max. do 2300 g (z baterią i napędem optycznym). 18. Gwarancja: Minimum 2-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji sprzętu. 19. Certyfikat: Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu, Deklaracja zgodności CE, Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej. 20. System operacyjny: Preinstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit lub system równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerze). Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w zapytaniu system operacyjny. Umiejscowiona na dysku twardym komputera lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego. 21. Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2016 Professional w wersji edukacyjnej lub równoważny. Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w zapytaniu pakiet biurowy. Program antywirusowy zapewniający kompleksową ochronę stacji klienckich wraz z możliwością centralnego zarządzania oraz zdalnego administrowania. Program musi zapewniać kontrolę zasad dostępu do napędów USB, kart pamięci, napędów optycznych i kamer internetowych. Darmowa aktualizacja do najnowszej wersji programu oraz pomoc techniczna w języku polskim. Licencja ważna 24 miesiące.

Warunki równoważności dla systemu operacyjnego:

Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:

– polską wersję językową,

– możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows (na poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2012 R2),

– możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser),

– dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

– możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

– możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową,

– możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,

– graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,

– możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

– możliwość udostępniania plików i drukarek,

– możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

– zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi),

– wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6,

– wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

– zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,

– zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,

– zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,

– możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,

– zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

– zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

– licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,

– oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

– zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

 

Koło informatyczne dla technika agrobiznesu

Zakup licencji programu „Analiza SWOT” (16 licencji programu: 15 stanowisk uczn. + 1 stanowisko nauczyciela)

Zakup licencji programu „iBiznesPlan Standard” (16 licencji programu: 15 stanowisk uczn. + 1 stanowisko nauczyciela)

Zakup programu „NewSald” (1 szt.) wraz z dodatkowymi licencjami (15 szt.)

Zakup programu „MacroBil” (1 szt.) wraz z dodatkowymi licencjami (15 szt.)

Zakup programu „InfoPlant” (1 szt.) wraz z dodatkowymi licencjami (15 szt.)

Zakup licencji programu „Dieta 5” (16 licencji programu: 15 stanowisk uczn. + 1 stanowisko nauczyciela)

Zakup programu Adobe Photoshop Elements 14 & Premiere Elements 14 (15 stanowisk dla uczniów + 1 stanowisko dla nauczyciela)

Zakup programu Corel Draw – zestaw w wersji dla szkół (15 stanowisk dla uczniów + 1 stanowisko dla nauczyciela)

Zakup programu Abby Fine Reader 12 Professional PL (2 stanowiska)

 

4.3. Wspólny Słownik Zamówień – kody CPV: 

30200000-1 Urządzenia komputerowe

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

 

4.4.     Miejsce realizacji zamówienia

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, Czyżew, woj. Podlaskie.

4.5.     Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji –  30 dni od daty zawarcia umowy.

4.6. W ramach realizacji zamówienia Oferent/Wykonawca zobowiązany będzie do:

Dostarczenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
         SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

5.2. Brak powiązań z Zamawiającym

 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent/Wykonawca oświadczy, iż nie jest wykluczony
z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

– Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań.  

5.2.   Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

 • K – cena – 100%

 

 

 1. Sposób przyznawania punktacji za kryterium cena (K):

 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

K = (Cmin:Cof) x 100

gdzie:

K – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

Cof – cena badanej oferty

 

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena dotyczy realizacji całego szkolenia. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, materiałów szkoleniowych, materiałów do zajęć praktycznych i odzieży ochronnej (jeśli zajęcia praktyczne tego wymagają), przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, wydania zaświadczenia o ukończenia kursu).

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

 

VI     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
  w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Oferenta/Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 4. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
 1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – kalkulacja cenowa
 3. Załącznik nr 3 –oświadczenie o braku powiązań

 

 1. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki. Załączniki powinny zostać złożone w oryginale. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Oferenta/Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
 2. Oferent/Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferent/Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
 4. Forma oferty:

a. Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT, koszty produktów, pracy, sprzętu i środków transportu oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca świadczenia usługi i podatek. Cena będzie ceną brutto tj. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych innych wydatków przekraczających podaną cenę. Podana cena będzie ceną niezmienną do końca realizacji Zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną zastrzega się, że cena oferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie obciążenia, które poniesie Zamawiający z tytułu zawarcia umowy z tym Wykonawcą.

 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci/Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 3. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 4. Oferent/Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do zawarcia umowy.
 5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert.
 6. W przypadku gdy Oferent/Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem/Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem/Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
 8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Zamawiającym są:

 

Osoba do kontaktu:

Marek Skrypko

Tel. |+48| 880495994

Email: marek.skrypko@onw.org.pl

Biuro projektu i adres do korespondencji:

ul. Ciepła 40 lok. 15

15-472 Białystok

Tel./Fax |+48| 85 6610933

VII   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Biura projektu: Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Ciepła 40 lok. 15, 15-472 Białystok z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/NJKZ/2018 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
 2. Kompletna oferta powinna zostać złożona w kopercie na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 20.02.2018 do godz. 15.00 w Biurze projektu ul. Ciepła 40 lok. 15, 15-472 Białystok. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.
 4. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 21.02.2018 o godz. 10.00 w Biurze projektu ul. Ciepła 40 lok. 15, 15-472 Białystok.
 6. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.
 7. Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania:

 

1)      W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów/Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferenci/Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

c) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego ani nie doprowadzi do realizacji jego celu.

 

VIII      INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
                OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 1. Jeżeli Oferent/Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć z Zamawiającym umowę w terminie
  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

IX             INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZEŃ

 1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
 2. Płatności będą następowały po zakończeniu danego szkolenia i po zatwierdzeniu protokołu odbioru usługi, płatne przelewem do 14 dni.
 3. W przypadku braku środków finansowych na rachunku projektu – niezwłocznie od momentu ich wpływu.

                        

X              WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

1)      Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2)      Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

3)      Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku wystąpienia czynników uniemożliwiających bądź zagrażających prawidłowej realizacji projektu, a niemożliwych do przewidzenia na etapie składania zapytania ofertowego.

4)      Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w innych niż wymienione powyżej przypadkach za obopólnym porozumieniem Stron.

 

XI     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W nn. postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
  o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentowi/Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.

 

 

Załącznik nr 1 MS

Załącznik nr 2 MS

Załącznik nr 3 MS