ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/SWI/2018 w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0036/16 – szkolenie zawodowe: KELNER

Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe NR 01/02/SWI/2018 w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0036/16, prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie dotyczy szkolenia zawodowego: KELNER dla 1 osoby w Białymstoku.

W załącznikach zapytanie oraz załączniki.

Załącznik nr 1 – Formularz

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 zapytanie ofertowe 01.02.2018 kelner

Zał. nr 5. Podst_inf_doty_uzyskiwania_kwalifikacji_w_ramach_projektow_wspol_z_EFS

ZAPRASZAMY!