W związku z Zapytaniem Ofertowym nr 01/02/SWI/2018, prowadzonym w trybie udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym zamówienia usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szansa w integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, jako Zamawiający informujemy, że zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w zapytaniu ofertowym dokonano ceny ofert i wybrano najkorzystniejsze oferty w zakresie 4.1.1 Kelner:
Meritum Sp. z o.o, ul. Poleska 52, B-stok
cena brutto: 3500,00zł, data złożenia oferty: 22.02.2018r.