Aktualizacja treści zapytania ofertowego nr 01/03/AI/2018

Zakres aktualizacji:

Zwiększenie liczby uczestników szkoleń:

  1. księgowy – z 4 do 5 osób
  2. pracownik gospodarczy – z 3 do 5 osób

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie podlaskim”.

Miejsce realizacji zamówienia: M. Białystok, woj. podlaskie

Dokumentacja (zaktualizowana dnia 13.03.2018):

– w formacie doc

Zapytanie ofertowe 01_03_AI_2018_Białystok (13.03.2018)

ZAŁ 1 formularz oferty 01_03_AI_2018_Białystok (13.03.2018)

ZAŁ 2 wykaz przeprowadzonych konkursów 01_03_AI_2018_Białystok (13.03.2018)

ZAŁ 3 oświadczenie o sytuacji oferenta 01_03_AI_2018_Białystok (13.03.2018)

ZAŁ 4 oświadczenie o braku powiązań 01_03_AI_2018_Białystok (13.03.2018)

 

– w formacie pdf

Zapytanie ofertowe 01_03_AI_2018_Białystok.pdf

ZAŁ 1 formularz oferty 01_03_AI_2018_Białystok.pdf

ZAŁ 2 wykaz przeprowadzonych konkursów 01_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 3 oświadczenie o sytuacji oferenta 01_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 4 oświadczenie o braku powiązań 01_03_AI_2018_Białystok

Zał. nr 5. Podst_inf_doty_uzyskiwania_kwalifikacji_w_ramach_projektow_wspol_z_EFS

 

 

Dokumentacja (nieaktualna):

Zapytanie ofertowe 01_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 1 formularz oferty 01_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 2 wykaz przeprowadzonych konkursów 01_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 3 oświadczenie o sytuacji oferenta 01_03_AI_2018_Białystok

ZAŁ 4 oświadczenie o braku powiązań 01_03_AI_2018_Białystok