Aktualizacja treści zapytania ofertowego nr 02/03/AI/2018

Zakres aktualizacji:

Zwiększenie liczby uczestników szkoleń:

  1. sprzedawca- z 1 do 2 osób
  2. pracownik gospodarczy – z 7 do 8 osób

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie podlaskim”.

Miejsce realizacji zamówienia: Suwałki, woj. podlaskie. Dopuszczalna jest realizacja szkoleń poza Suwałkami (jednak nie dalej niż 80km od miasta Suwałki), jeśli Oferent/ka/Wykonawca/czyni w cenie brutto za szkolenie wliczy i zapewni obiad dla uczestników/czek każdego dnia szkolenia oraz dojazd na szkolenia poza Suwałki.

Dokumentacja (zaktualizowana dnia 13.03.2018):

– w formacie doc

ZAPYTANIE OFERTOWE 02_03_AI_2018 Suwałki (13.03.2018)

załącznik nr 1 – formularz oferty 02_03_AI_2018 Suwałki (13.03.2018)

zalacznik nr 2 – wykaz przeprowadzonych kursów 02_03_AI_2018 Suwałki (13.03.2018)

załącznik nr 3 – oświadczenie o sytuacji oferenta 02_03_AI_2018 Suwałki (13.03.2018)

załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań02_03_AI_2018 Suwałki (13.03.2018)

– w formacie pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE 02_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 1 – formularz oferty 02_03_AI_2018 Suwałki.pdf

zalacznik nr 2 – wykaz przeprowadzonych kursów 02_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 3 – oświadczenie o sytuacji oferenta 02_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań02_03_AI_2018 Suwałki.doc

Zał. nr 5. Podst_inf_doty_uzyskiwania_kwalifikacji_w_ramach_projektow_wspol_z_EFS

 

Dokumentacja (nieaktualna):

ZAPYTANIE OFERTOWE 02_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 1 – formularz oferty 02_03_AI_2018 Suwałki.doc

zalacznik nr 2 – wykaz przeprowadzonych kursów 02_03_AI_2018 Suwałki.doc

załącznik nr 3 – oświadczenie o sytuacji oferenta 02_03_AI_2018 Suwałki

załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań02_03_AI_2018 Suwałki