Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 16 szkoleń zawodowych w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki:
Część 1 – Kurs carvingu (18 godz., 2 dni)
Część 2 – Kurs kelnerski (14 godz., 2 dni)
Część 3 – Kurs barmański (40 godz., 4 dni)
Część 4 – Kurs Sushi (18 h, 2 dni)
Część 5 – Kurs operatora kombajnów zbożowych (34 godz.)
Część 6 – Szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin podstawowy i uzupełniający (łącznie 21 godz.)
Część 7 – Szkolenie w zakresie „Integrowanej produkcji roślin” podstawowy i uzupełniający (23 godz.)
Część 8 – Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin podst. (24 godz.)
Część 9 – Kurs prawa jazdy kat B (30 godz. teoria, 30 godz. praktyka)
Część 10 – Kurs prawa jazdy kat. B+E (15 godz. zajęć praktycznych)
Część 11 – Kurs prawa jazdy kat. B1 (60h: 30h teoria, 30h praktyka)
Część 12 – Kurs operatora wózków widłowych (47 godz. zajęć teoretycznych, 20 godz. zajęć praktycznych)
Część 13 – Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (67 godz.)
Część 14 – Kurs operatora żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych HDS (40 godz.)
Część 15 – Kurs operatora piły do ścinki drzew (44 godz.)
Część 16 – Kurs operatora wykaszarek spalinowych (8 godz.)

Dokumentacja

Zapytanie – kursy zawodowe

Zał. nr 1 OPZ

zał. nr 2 – formularz ofertowy

zał. nr 3 – wykaz usług

zał. nr 4 – oświadczenie

zał. nr 5 – oświadczenie 2

zał. nr 6 – wykaz osób