Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 5 szkoleń zawodowych w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki:
Część 1 – Warsztaty Sushi (4 h, 1 dzień)
Część 2 – Kurs operatora kombajnów zbożowych (34 godz.)
Część 3 – Szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin podstawowy (łącznie 21 godz.)
Część 4 – Szkolenie w zakresie „Integrowanej produkcji roślin” podstawowy (23 godz.)
Część 5 – Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin podstawowy (24 godz.)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach poszczególnych szkoleń/kursów.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

 

Dokumentacja:

Zapytanie – kursy zawodowe

Zał. nr 1 – OPZ

zał. nr 2 – formularz ofertowy

zał. nr 3 – wykaz usług

zał. nr 4 – oświadczenie

zał. nr 5 – oświadczenie 2

zał. nr 6 – wykaz osób