Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dniu 19.04.2018 zostały wybrane najkorzystniejsze oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu ,,Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie podlaskim” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Dokumentacja:

protokół z ofert Suwałki 04-03-AI-2018

zestawienie ofert Suwałki 04-03-AI-2018