Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do składania ofert na wynajem w Hajnówce 2 sal na potrzeby indywidualnych spotkań z psychologiem i mentorami.

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym w załączonym pliku:

zapytanie ofertowe nr 01/09/2018

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „Szansa w integracji II” nr RPPD.07.01.00-20-0151/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.