Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Brańsku.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w częściach:
Część 1 – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii
Część 6 – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
Część 7 – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego
Część 13 – realizacja zajęć w ramach koła geograficznego
Część 16 – realizacja zajęć w ramach koła matematycznego
Część 26 – Terapia psychologiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z zaburzeń na tle psychospołecznym oraz nieprzystosowania emocjonalnego do funkcjonowania w szkole

Termin składania ofert: do dnia 21-09-2018

Pełna treść informacji o ogłoszeniu wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136865