Celem zamówienia jest podniesienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ukierunkowanej na podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej wraz z klasami gimnazjalnymi w ZS Brańsk poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący m.in. następujące działania:
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych (geografii)

Pełna treść zapytania ofertowego opublikowana jest pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1141646