ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/SWI.2/2018

w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0151/17

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

 

Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Szansa w integracji II”. Rodzaje i zakresy szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania.

 

1. operator obrabiarki CNC (kod zawodu 7223)

2. magazynier (kod zawodu: 4321) z obsługą wózka widłowego z wymianą butli (kod zawodu: 8344)

3. sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (kod zawodu: 5223)

4. pomoc kuchenna (kod zawodu 9412) z obsługą urządzeń o napięciu nie wyższym niż 1 kV

5. Opiekun osób zależnych z panelem z kwalifikowanej Pierwszej pomocy

6. Księgowy (kod zawodu 331301)

7. Pracownik gospodarczy/porządkowy z panelami: uprawnienia elektryczne do 1 kV oraz dozorca-stróż

8. Kelner

9. Palacz kotłów CO z uprawnieniami energetycznymi

10. Florysta

11. Kosmetyczka z panelem wizażu i stylizacji paznokci

12. Operator/kierowca koparko-ładowarki (kod zawodu: 834205)

13. Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej

 

Termin składania ofert: 08.01.2019 do godz. 15.00 (osobiście lub pocztą/kurierem)

 

Pełna treść zapytania ofertowego opublikowana jest pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157009