Fundacja OKNO NA WSCHÓD

zaprasza

do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji”
o numerze RPPD.03.01.02-20-0304/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”

Termin składania ofert – do 02.08.2019 do godziny 16.00

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   – nr ogłoszenia 1197769