Fundacja OKNO NA WSCHÓD

zaprasza

do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych  oraz oprogramowania edukacyjnego do Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji” o numerze RPPD.03.01.02-20-0304/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”

Termin składania ofert – do 07.08.2019 do godziny 16.00

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Publikacja na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   – nr ogłoszenia 1198260

Załączniki: