Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dniu 12.08.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektu pt. „Z nauką na TY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Termin składania ofert upłynął 2.08.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania dostępna na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl