Fundacja OKNO NA WSCHÓD

informuje, iż w dnia 07.08.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na

zakup i dostawa wyposażenia infrastruktury sieciowej WiFi wraz z instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją do Szkoły Podstawowej ZSP w Narwi

w ramach projektu pt. „TAK dla edukacji” o numerze RPPD.03.01.02-20-0304/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Termin składania ofert upłynął 06.08.2019.r.

Informacja o wyniku postępowania dostępna na portalu Baza Konkurencyjności
pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl