Fundacja OKNO NA WSCHÓD

informuje, iż w dnia 09.08.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na

zakup i dostawę pomocy dydaktycznych  oraz oprogramowania edukacyjnego do Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi

w ramach projektu pt. „Z nauką na TY” o numerze RPPD.03.01.02-20-0302/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”

Termin składania ofert upłynął 07.08.2019.r Informacja o wyniku postępowania dostępna na portalu Baza Konkurencyjności
pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl