Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dniu 06.09.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektu pt. „Z nauką na TY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Termin składania ofert upłynął 2.09.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania dostępna na portalu Baza Konkurencyjności
pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl