Fundacja OKNO NA WSCHÓD

informuje, iż w dnia 20.09.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na

na przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi

w ramach projektu „Tak dla edukacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert upłynął 02.09.2019.r

Informacja o wyniku postępowania dostępna na portalu Baza Konkurencyjności
pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl