Fundacja OKNO NA WSCHÓD

zaprasza

do udziału w postępowaniu na kompleksową organizację obozu językowego z języka angielskiego w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Termin składania ofert – do 16.12.2019 do godziny 16.00

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku.

Załączniki: