Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Anuluje w dniu 13.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/Narew/oboz.jezykowy/2019 (postępowanie na kompleksową organizację obozu językowego z języka angielskiego w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji”)