Fundacja OKNO NA WSCHÓD

zaprasza

do udziału w postępowaniu na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom obozu naukowego – uczniom i uczennicom  Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi i Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektów „Tak dla edukacji” i „Z nauką na TY” , współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert – do 19.03.2020 r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu)

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Publikacja na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   – nr ogłoszenia 12038319

Załączniki: