Fundacja OKNO NA WSCHÓD

informuje, iż w dnia 20.03.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na

realizację usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom obozu naukowego – uczniom i uczennicom  Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi i Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze
w ramach projektów „Tak dla edukacji” i „Z nauką na TY”

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert upłynął dniu 19.03.2020 o godz. 15:00

Informacja o wyniku postępowania dostępna na portalu Baza Konkurencyjności
pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl