Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Celem zamówienia jest podniesienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ukierunkowanej na podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej wraz z klasami gimnazjalnymi w ZS Brańsk poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący m.in. następujące działania: – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych (geografii) Pełna treść zapytania ofertowego opublikowana… [czytaj dalej]

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Brańsku. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w częściach: Część 1 – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do składania ofert na wynajem w Hajnówce 2 sal na potrzeby indywidualnych spotkań z psychologiem i mentorami. Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym w załączonym pliku: zapytanie ofertowe nr 01/09/2018 Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „Szansa w integracji II” nr RPPD.07.01.00-20-0151/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego… [czytaj dalej]

Dodano: 27.08.2018

Zapraszamy do składania ofert na kompleksową organizację wyjazdów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami – do pobrania: Zapytanie ofertowe wyjazdy Czyżew 03-RR. Termin nadsyłania ofert do 28.08.2018 do godz. 14.00. Najbliższy wyjazd w ramach zapytania w dniach 30 – 31.08.2018.

Trwa pierwszy konkurs projektu Podlaskie Lokalnie na dofinansowanie Inicjatyw Lokalnych! Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia. Więcej informacji na stronie www.podlaskielokalnie.pl Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie projektu w zakładce Dokumenty, FAQ oraz zachęcamy do kontaktu z Animatorami wskazanymi w zakładce Kadra, celem skonsultowania swoich pomysłów!  

Wyniki wyboru są dostępne w załączonym dokumencie: informacja o wyborze oferty_najkorzystniejszej

Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dniu 19.04.2018 zostały wybrane najkorzystniejsze oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu ,,Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie podlaskim” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Dokumentacja:… [czytaj dalej]

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 5 szkoleń zawodowych w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki: Część 1 – Warsztaty Sushi (4 h, 1 dzień) Część 2 – Kurs… [czytaj dalej]

Wyniki wyboru są dostępne w pliku: informacja o wyborze oferty_najkorzystniejszej

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, dla których został określony poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, lub prowadzących do nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) dla uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i… [czytaj dalej]