Aktywne Rady Społeczne II

Aktywne Rady Społeczne II

Celem projektu jest wzmocnienie na Ukrainie roli rad społecznych będącymi ciałami dialogu władzy ze społeczeństwem. Najważniejsze działania to: dwie wizyty studyjne ukraińskich delegacji w Polsce, wydanie Poradnika Modelowej Rady Społecznej, powołanie nowych i wsparcie merytoryczne istniejących rad społecznych, organizacja I Forum Rad Społecznych.
Tak dla pracy

Tak dla pracy

Projekt skierowany do osób po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów białostockiego, sokólskiego oraz miasta Białegostoku. Proponujemy bezpłatne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe: Spawacz metodą MIG, Operator obrabiarek CNC, Pomoc kuchenna oraz pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Zapewniamy stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, badania lekarskie, szkolenia bhp, ubrania robocze i ubezpieczenie. Trwa rekrutacja - ZAPRASZAMY!
Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.
Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rusza druga tura projektu „Szansa w Integracji” realizowanego przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim i Gminą Miejską Hajnówka. Projekt jest współfinansowany w kwocie 1 419 112,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.             Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do składania… [czytaj dalej]

  Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku, poszukuje osób z doświadczeniem w koordynacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich do pracy przy projektach realizowanych w ramach Programu RPOWP, działania: – 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów… [czytaj dalej]

              Projekt pt. „Szansa w integracji” skierowany jest do osób zamieszkujących w mieście Hajnówka powyżej 18 roku życia oraz: a) korzystających z pomocy MOPS w Hajnówce bądź kwalifikujących się do takiej pomocy; b) przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; c) bezrobotnych, poszukujących pracy, niezarejestrowanych w PUP bądź zarejestrowanych i… [czytaj dalej]

Zarząd Fundacji oraz pracownicy składają życzenia szczęśliwych, radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności, spełnienia marzeń i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym wszystkim Polakom na wschodzie, współpracownikom Fundacji, beneficjentom naszych działań oraz wszystkim osobom wspierającym naszą misję.

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego  w ramach OGŁOSZENIA nr 1/10/FAMI/2016 o możliwości składania ofert na przeprowadzenie kursu języka polskiego dla cudzoziemców w projekcie „Kierunek adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej” realizowanego przez Fundację OKNO NA WSCHÓD   Zarząd Fundacji OKNO NA WSCHÓD… [czytaj dalej]

Dodano: 02.11.2016

OGŁOSZENIE nr 2/FONW/2016 o możliwości składania ofert na konkurs otwarty pn.: „Konstrukcja i oddziaływanie Karty Polaka na polski system prawny – stan de lege lata i sugestie de lege ferenda”.   Termin składania ofert do dnia 15-12-2016 Nazwa zamawiającego Fundacja OKNO NA WSCHÓD Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć drogą pocztową,… [czytaj dalej]

Dodano: 21.10.2016

OGŁOSZENIE nr 1/10/FAMI/2016 o możliwości składania ofert   Termin składania ofert do dnia 04-11-2016 Nazwa zamawiającego Fundacja OKNO NA WSCHÓD Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym umieszczonym poniżej jako załącznik do ogłoszenia oraz złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 a (dot. osób fizycznych) lub… [czytaj dalej]

Jakie korzyści przynosi współpraca władzy ze społeczeństwem – odpowiedzi na te pytanie szukali w Polsce ukraińscy samorządowcy, urzędnicy oraz działacze społeczni uczestniczący w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Fundację OKNO NA WSCHÓD. 13-osobowa ukraińska delegacja gościła w Polsce w dniach 26 września – 1 października 2016 r. Grupa przybyła do naszego kraju z czterech miast centralnej… [czytaj dalej]

W środę (14.09.2016r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podsumowano Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych działających aktywnie na terenie województwa podlaskiego. Wojewoda Podlaski wręczył Fundacji OKNO NA WCHÓD nagrodę w kategorii Współpraca ponad Granicami za inicjatywę: „Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu”.    

  Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza osoby po 60 roku życia z Białegostoku, Choroszczy, Czarnej Białostockiej, Łap, Michałowa, Supraśla, Wasilkowa oraz Zabłudowa do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych. Zajęcia odbywać się będą w wyżej wymienionych miejscowościach. Szkolenia adresowane są zarówno do osób, które nie miały wcześniej styczności z komputerem, jak i tych, które pierwszy kontakt z… [czytaj dalej]