Aktywne Rady Społeczne II

Aktywne Rady Społeczne II

Celem projektu jest wzmocnienie na Ukrainie roli rad społecznych będącymi ciałami dialogu władzy ze społeczeństwem. Najważniejsze działania to: dwie wizyty studyjne ukraińskich delegacji w Polsce, wydanie Poradnika Modelowej Rady Społecznej, powołanie nowych i wsparcie merytoryczne istniejących rad społecznych, organizacja I Forum Rad Społecznych.
Tak dla pracy

Tak dla pracy

Projekt skierowany do osób po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów białostockiego, sokólskiego oraz miasta Białegostoku. Proponujemy bezpłatne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe: Spawacz metodą MIG, Operator obrabiarek CNC, Pomoc kuchenna oraz pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Zapewniamy stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, badania lekarskie, szkolenia bhp, ubrania robocze i ubezpieczenie. Trwa rekrutacja - ZAPRASZAMY!
Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.
Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Z dniem 1 luty 2015 Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczęła realizację międzynarodowego projekt pt. „Aktywne Rady Społeczne – wsparcie współpracy społeczeństwa obywatelskiego z administracją państwową w obwodzie czerkaskim” w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Projekt skierowany jest do społeczeństwa Ukrainy – mieszkańców obwodu Czerkaskiego. Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców obwodu czerkaskiego na Ukrainie w… [czytaj dalej]

Z dniem 2 lutego 2015 r. zmienił się adres biura Fundacji, a tym samym również Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Teraz mieścimy się przy ul. Pogodnej 65, lok. 14-15, 15-365 Białystok. Nowy telefon do biura oraz fax: Tel.: |+48| 85 745 78 88 Fax: |+48| 85 745 78 88

W tę niedzielę – 25. 01. 2015 w Kawiarni „W Starym Kinie” ( ul. Św. Rocha 23) w Białystoku o godzinie 18.00 odbył się IX Wieczór Kulturowy. Organizatorami byli Beata Aleksiejuk i Fundacja OKNO NA WSCHÓD we współpracy ze  Stowarzyszeniem ku Dobrej Nadziei. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem – przyszło ponad 50 osób, w tym… [czytaj dalej]

25. 01. 2015 (niedziela) w Kawiarni ,,W Starym Kinie” o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie z ekspertem, organizowane przez Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu, które prowadzi Fundacja OKNO NA WSCHÓD. Realizowane było w ramach projektu ,, Kierunek- Adaptacja’’ – finansowanego z Europejskiego Funduszy na Rzecz Integracji Obywateli z Państw Trzecich. Adresowano je do studentów… [czytaj dalej]

W Kawiarni ,,W Starym Kinie” 25. 01. 2015 o godzinie 17.00  odbędzie się spotkanie z ekspertem. Organizowane jest przez Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu prowadzone przez Fundację OKNO NA WSCHÓD. Spotkanie adresowane jest do studentów ze Wschodu pochodzących z dawnych republik ZSRR, którzy studiują na białostockich uczelniach. Realizowane jest w ramach projektu ,, Kierunek-… [czytaj dalej]

Zapraszamy na IX Wieczór Kulturowy, który odbędzie się w Białystoku 25.01. 2015 (niedziela) o godzinie 18.00 w Kawiarni „W starym kinie” ( ul. Św. Rocha 23). Organizatorami są Beata Aleksiejuk i Fundacja OKNO NA WSCHÓD we współpracy ze Stowarzyszeniem ku Dobrej Nadziei i Fundacją Dialog. Wieczory Kulturowe / Cultural Evenings są adresowane do osób z… [czytaj dalej]

12. 12. 2014 studentów z Białorusi i Ukrainy, którzy są uczestnikami projektu ,,Kierunek – Adaptacja” odwiedzili eksperci. Byli nimi reprezentanci organizacji studenckiej. Tematyka spotkania dotyczyła samorządności studenckiej. Na spotkaniu można było dowiedzieć się o formach działań i aktywności, których warto podejmować się na studiach. Gościnnie odwiedzili nas przedstawiciele z: – NZS ( Niezależnego Zrzeszenia Studentów), – Parlamentu… [czytaj dalej]

,,Relacja z VIII Wieczoru Kulturowego/ Cultural Evening’’ 11. 12. 2014 r. w Białystoku w Kawiarni ,,W Starym Kinie’’ (ul. Św. Rocha 23) odbył się Wieczór Kulturowy/ Cultural Evening. Organizatorami byli Beata Aleksiejuk i Fundacja OKNO NA WSCHÓD we współpracy z Fundacją Edukacji i Twórczości oraz Stowarzyszeniem ku Dobrej Nadziei. Był to VIII Wieczór Kulturowy oraz… [czytaj dalej]

Dnia 11.12.2014 o godzinie 19.00 w Kawiarni „W starym kinie” ( ul. Św. Rocha 23) odbędzie się Wieczór Kulturowy / Cultural Evening. Organizatorami są Beata Aleksiejuk i Fundacja OKNO NA WSCHÓD we współpracy z Fundacją Edukacji i Twórczości oraz Stowarzyszeniem ku Dobrej Nadziei. Będzie to VIII Wieczór Kulturowy oraz pierwszy, który został „przeniesiony” do miasta,… [czytaj dalej]

W październiku i listopadzie tego roku Fundacja OKNO NA WSCHÓD gościła w Polsce 40 studentów filologii polskiej z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały. Celem wizyty było zapoznanie przyszłych nauczycieli języka polskiego na Białorusi z najlepszymi rozwiązaniami polskiego systemy oświaty, edukacją nieformalną oraz współczesną polską kulturą. Podzieleni na dwudziestoosobowe grupy studenci spędzili w Polsce dwa… [czytaj dalej]