Aktywne Rady Społeczne II

Aktywne Rady Społeczne II

Celem projektu jest wzmocnienie na Ukrainie roli rad społecznych będącymi ciałami dialogu władzy ze społeczeństwem. Najważniejsze działania to: dwie wizyty studyjne ukraińskich delegacji w Polsce, wydanie Poradnika Modelowej Rady Społecznej, powołanie nowych i wsparcie merytoryczne istniejących rad społecznych, organizacja I Forum Rad Społecznych.
Tak dla pracy

Tak dla pracy

Projekt skierowany do osób po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów białostockiego, sokólskiego oraz miasta Białegostoku. Proponujemy bezpłatne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe: Spawacz metodą MIG, Operator obrabiarek CNC, Pomoc kuchenna oraz pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Zapewniamy stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, badania lekarskie, szkolenia bhp, ubrania robocze i ubezpieczenie. Trwa rekrutacja - ZAPRASZAMY!
Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.
Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczyna realizację siedmiodniowej wizyty studyjnej studentów filologii polskiej Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janka Kupały. Uczestnicy wezmą udział w licznych warsztatach, spotkaniach, wykładach i wydarzeniach kulturalnych, których celem jest m.in. wzmocnienie stopnia identyfikacji ze współczesną Polską i jej kulturą, rozwój kompetencji z zakresu edukacji nieformalnej i animacji kulturalnej czy podniesienie wiedzy na… [czytaj dalej]

W piątek 14 sierpnia ruszył triathlonowy obóz sportowy organizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD współpracy ze stowarzyszeniem biegowym Pędziwiatr Białystok w ramach projektu „Aktywni Razem”. Obóz odbywa się w Ełku i potrwa 8 dni – do 21 sierpnia. W obozie uczestniczą uczniowie szkół sportowych w wieku 13-16 lat. Uczestnikami obozu są zarówno polscy, jak i… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD w dniach 28 lipca -10 sierpnia organizuje w Supraślu obóz kolonijny dla grupy 40 osób młodzieży polonijnej z Białorusi. Celem głównym projektu jest zaktywizowanie 40 młodych osób polskiego pochodzenia z Białorusi i uczynienie z nich aktywnych, świadomych członków polskiego diaspory, którzy swoją postawą będą wspierać i animować środowiska polonijne na Białorusi,… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD będąca partnerem łotewskiej organizacji „Lapma” (http://on.fb.me/1GsVLzQ) uczestnicy w realizacji projektu ESSENCE: Eight Steps to a Successful and Entertaining Cultural Event Educational Course w ramach programu Erasmus + ‘Youth Exchange’. Projekt skierowany jest do aktywnych, młodych osób (18-30) działających w obszarze kultury z Łotwy, Polski, Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Turcji. Celem projektu… [czytaj dalej]

W dniach 19-21 czerwca 2015 r., w Białymstoku gościła 40-osobowa grupa złożona z uczniów klas maturalnych z białoruskich szkół średnich oraz ich rodziców. Celem wizyty było bezpośrednie zapoznanie przyszłych studentów ze Wschodu z ofertą Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej oraz przekonanie ich do podjęcia studiów w Białymstoku. Pierwszego dnia pobytu w mieście młodzież wraz… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz pochodzący ze Wschodu studenci białostockich uczelni wyższych zapraszają wszystkich białostoczan 17 czerwca 2015 r. do Kawiarni Muzycznej FAMA na imprezę „Wschodnie klimaty vol. II”, w trakcie której wystąpi zespół ILO&friends. Wydarzenie jest częścią projektu „Kierunek adaptacja – wsparcie studentów białostockich uczelni z państw byłego ZSRR niebędących państwami członkowskimi UE”, współfinansowanego… [czytaj dalej]

8 czerwca pięciodniową wizytę w Polsce rozpoczęła delegacja złożona z urzędników i przedstawicieli organizacji społecznych z obwodu czerkaskiego na Ukrainie. Grupa poznawać będzie polskie dobre praktyki z zakresu angażowania obywateli w proces decyzyjny oraz współpracy administracji ze społeczeństwem obywatelskim. Wizyta rozpoczyna się od trzydniowego pobytu grupy w Białymstoku. Pierwszym punktem programu jest spotkanie z Wiceprezydent… [czytaj dalej]

Już po raz kolejny, w ramach programu Study Tours to Poland (STP), Fundacja OKNO NA WSCHÓD gościła w Białymstoku studentów z krajów wschodnich – tym razem z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Wizyta miała miejsce w dniach 09-20 maja 2015 r. Młodzież przybyła do Polski, aby poznać nasz kraj, a przede wszystkim spotkać się z polskimi… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD po raz drugi zorganizuje obóz liderski dla 40 młodych, aktywnych i zdolnych osób polskiego pochodzenia z Białorusi. Obóz zostanie zorganizowany w pięknym i klimatycznym Supraślu. Podczas czternastodniowego obozu uczestnicy wezmą udział w warsztatach służących rozwojowi kompetencji animacyjnych i liderskich. Na program warsztatów składać się będą zajęcia z zakresu kompetencji liderskich, komunikacji… [czytaj dalej]

27 marca w Czerkasach odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Rady społeczne jako mechanizm współpracy władzy i społeczeństwa. Doświadczenia Polski a ukraińskie realia i perspektywy”. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Aktywne Rady Społeczne – wsparcie współpracy społeczeństwa obywatelskiego z administracją publiczną w obwodzie czerkaskim”, realizowanego przy współpracy Fundacji OKNO NA WSCHÓD z Czerkaską Obwodową Organizacją… [czytaj dalej]